Δομή & Υπηρεσίες

ΔΟΜΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Human Resources

Αποστολή του τμήματος HR είναι να προσφέρει στους εργαζομένους μια υψηλού επιπέδου επαγγελματική εμπειρία, αναπτύσσοντας διαρκώς το αίσθημα ικανοποίησης, εξασφαλίζοντας την υγιεινή και την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο και λειτουργώντας με ακεραιότητα και διαφάνεια σε κάθε αλληλεπίδραση.

01

Προωθεί το όραμα και την κουλτούρα της εταιρείας

02

Αναπτύσσει και υλοποιεί στρατηγικές και δραστηριότητες με στόχο τη βελτίωση, την ανάπτυξη  και την πρόοδο, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

03

Πραγματοποιεί τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού, παρέχοντας στους υποψήφιους μια εμπειρία που αντανακλά τις αξίες της εταιρείας.

04

Γεφυρώνει τις σχέσεις υπαλλήλων και διοίκησης, διαχειρίζοντας σχετικά αιτήματα.

05

Αναπτύσσει και εφαρμόζει συστήματα αμοιβών και παροχών, που ανταποκρίνονται στην οργανωτική δομή της εταιρίας και συναγωνίζονται τις απαιτήσεις και τα πρότυπα της αγοράς.

06

Προωθεί ένα υγειές και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, στοχεύοντας διαρκώς να ξεπερνά τις απαιτήσεις των προδιαγραφών της Υγιεινής & Ασφάλειας στην εργασία.

07

Υποστηρίζει τα στελέχη προτείνοντας τα κατάλληλα οργανωτικά εργαλεία και μια αποτελεσματική οργανωτική δομή.

08

Παρακολουθεί όλες τις πτυχές των εργασιακών σχέσεων (νομικές απαιτήσεις, επίλυση διαφορών, παροχή συμβουλών κ.α.)

09

Πραγματοποιεί συνεντεύξεις αποχώρησης & έρευνες ικανοποίησης των εργαζομένων, για να προτείνει αλλαγές και δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη των ανθρώπων και των ομάδων μέσα στην εταιρεία.

10

Δίνει προτεραιότητα στην εταιρική κοινωνική ευθύνη σε κάθε δυνατή δραστηριότητα, προωθεί την ευαισθητοποίηση για τη σημασία της προσφοράς και επιδεικνύει δέσμευση σε κοινωνικά, κοινοτικά και φιλανθρωπικά ζητήματα.

πατήστε enter για να αναζητήσετε