Δομή & Υπηρεσίες

ΔΟΜΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πωλήσεις

Η ΑΤΛΑΝΤΑ έχοντας επενδύσει τόσο σε υποδομές και εξοπλισμό, όσο και σε ανθρώπινους πόρους, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα δυναμικό και άρτια οργανωμένο τμήμα πωλήσεων το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο νευραλγικά κομμάτια της εταιρίας  και της προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον χώρο του εμπορίου.

Βασικές λειτουργίες

Η καθολική κάλυψη όλων των περιοχών επιτυγχάνεται με ένα μικτό σύστημα που περιλαμβάνει ειδικές συνεργασίες ανά γεωγραφική περιοχή, με σκοπό την κάλυψη όλων των καναλιών διανομής για το μέγιστο αποτέλεσμα.

Το τμήμα πωλήσεων, με  πελατοκεντρική φιλοσοφία & άρτια στελέχωση,  διαθέτει άριστη γνώση της αγοράς. Η υιοθέτηση και εφαρμογή  σύγχρονων τεχνικών πώλησης, εξασφαλίζουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες  στους πελάτες και συνεργάτες.

01

Ανάπτυξη Εμπορικής Πολιτικής και Πλάνων Πελατών

02

Καθημερινή επικοινωνία με τους Πελάτες 

03

Εκτέλεση Παραγγελιών.

04

Διαχείριση Προϊοντικών Κατηγοριών για Επιλεγμένους Πελάτες (Category Management)

05

Παρακολούθηση KPIs &
Μελέτη Νέων Εμπορικών Concept

06

Σχεδιασμός και Εφαρμογή των Προγραμμάτων Προώθησης (Multibrand & Tailor-made)

Store’s Action Plan

Οι πωλητές – merchandiser της εταιρείας σε κάθε επίσκεψη τους στα σημεία πώλησης έχουν ένα συγκεκριμένο πλάνο εργασιών ανά κατάστημα. Τα κυριότερα σημεία αυτού του πλάνου είναι:

  • Replenishment based on FIFO principle
  • Merchandising
  • Ordering
  • POS material placement
  • Displays/Stands & second point of sales implementation
  • Competition Report
  • OOS report
  • Retail Prices (RSP) report.
πατήστε enter για να αναζητήσετε