Δομή & Υπηρεσίες

ΔΟΜΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οικονομική Διεύθυνση

Η Οικονομική Διεύθυνση υποστηρίζει καθημερινά όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, ενώ κατέχει έναν στρατηγικό ρόλο για την ανάπτυξη της εταιρείας.

Λογιστήριο

Στην εταιρεία λειτουργεί ένα άρτια οργανωμένο λογιστήριο, το οποίο υποστηρίζει ενεργά την οικονομική λειτουργία της με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρμογών και το οποίο βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα τμήματα. Επίσης  γίνεται η διαχείριση και ο έλεγχος όλων των εμπορικών συμφωνιών των πελατών και συνεργατών.

Πιστωτικός έλεγχος

Καθορισμός πιστωτικής πολιτικής ανά πελάτη και καθημερινή παρακολούθηση του υπολοίπου πελατών, τον έλεγχο των πιστώσεων και την είσπραξη των απαιτήσεων, σχετικές καταχωρήσεις, καθώς και επικοινωνία με τους πελάτες με σκοπό την καλύτερη διαχείριση πληρωμών και υπολοίπων.

Οικονομική ανάλυση & reporting

Σύνταξη μηνιαίων οικονομικών αναφορών και αποτελεσμάτων.

Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεδομένων της εταιρείας και υποβολή προτάσεων για την εξασφάλιση της ανάπτυξης της εταιρείας.

πατήστε enter για να αναζητήσετε