Δομή & Υπηρεσίες

ΔΟΜΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Logistics

Τα σύγχρονα κέντρα διανομής της εταιρείας βρίσκονται στρατηγικά τοποθετημένα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Οι ιδιόκτητες κεντρικές εγκαταστάσεις είναι πλήρως μηχανογραφημένες και λειτουργούν σε συμφωνία με τα υποκαταστήματά και τους σημαντικούς πελάτες και προμηθευτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η ΑΤΛΑΝΤΑ παρέχει όλες τις υπηρεσίες Logistics με σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, καλύπτοντας όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

01

Αποθήκευση (ξηρού φορτίου)

02

Φορτοεκφορτώσεις

03

Προετοιμασία παραγγελιών

04

Έκδοση και διαχείριση παραστατικών.

05

Μεταφορές & διανομές

06

Συσκευασία & ανασυσκευασία

07

Διαχείριση επιστροφών

08

Απογραφές

09

Reporting (KPIs)

10

Εξυπηρέτηση πελατών

Μεταφορές

Οι υπηρεσίες της ΑΤΛΑΝΤΑ περιλαμβάνουν:

– Αποστολή παραγγελιών σε όλο δίκτυο διανομής της χώρας
– Στόλος ιδιόκτητων φορτηγών εξοπλισμένων με σύστημα δορυφορικής επιτήρησης και θαλάμους ελεγχόμενων συνθηκών θερμοκρασίας
– Μεταφορά σε πλήρη & μερικά φορτία
– Συνεργασίες με μεταφορικές εταιρίες για την παράδοση εμπορευμάτων σε οποιοδήποτε σημείο της ηπειρωτικής & νησιωτικής Ελλάδας.

Αποθήκευση

Οι λειτουργίες αποθήκευσης υποστηρίζονται από προηγμένη τεχνολογία WMS,  ασύρματη τεχνολογία, σύγχρονα συστήματα ραφιών και μηχανημάτων έργου. Όλες οι διαδικασίες και η μεθοδολογία στοχεύουν στην ακρίβεια, αποτελεσματικότητα, βέλτιστη αξιοποίηση πόρων και ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων.
– Εκτέλεση του συνόλου των λειτουργιών με RF Scanners
– Αυτόματη αναπλήρωση της περιοχής συλλογής (FIFO)
– Παραλαβή προϊόντων, Προετοιμασία παραγγελιών & Έλεγχος, Συσκευασία με σάρωση barcode
– Πλήρως αυτοματοποιημένος έλεγχος αποθεμάτων
– Παρακολούθηση και διαχείριση αποθεμάτων με Lot. No & Ημερομηνία Λήξης

πατήστε enter για να αναζητήσετε