Υπηρεσίες

ΔΟΜΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Information Technology

Το τμήμα ΙΤ, με στρατηγικό ρόλο στη λειτουργία της εταιρείας, υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών εφαρμογών σε επίπεδο  αποφάσεων, σχεδιασμού και υλοποίησης. Εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων, την ακεραιότητα και την προστασία των εταιρικών δεδομένων, ενώ υποστηρίζει, ενθαρρύνει και εκπαιδεύει τους εργαζόμενους, ώστε να προσαρμόζονται ομαλά σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.

ERP, WMS & Business Intelligence

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων  της εταιρείας, βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία το σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων SAP. Επιπλέον, για την ταχύτερη παράδοση των εμπορευμάτων και τη διαχείριση των αποθεμάτων, έχει αναπτυχθεί εσωτερικά ηλεκτρονικό σύστημα  διαχείρισης αποθηκευτικού χώρου (WMS). Ακόμα, μέσω της πλατφόρμας SAP Business Object, συλλέγονται και αναλύονται τα δεδομένα και οι βασικοί δείκτες απόδοσης, που συμβάλλουν καθοριστικά στη λήψη των αποφάσεων.

Sales force app

Οι εργασίες των πωλητών και των merchandisers, υποστηρίζονται από εφαρμογή εγκατεστημένη σε tablet, για την παρακολούθηση των επισκέψεων και την λήψη παραγγελιών, όπως επίσης και για τον δειγματισμό των προϊόντων με τη χρήση ηλεκτρονικού portfolio.
Το σύστημα έχει αναπτυχθεί εσωτερικά από την εταιρεία και είναι πλήρως διασυνδεδεμένο με το SAP, υποστηρίζοντας την αυτόματη δημιουργία παραγγελιών αλλά και την ενημέρωσή σε πραγματικό χρόνο, σχετικά με τις αλλαγές  στην τιμολογιακή πολιτική, τις παροχές του πελάτη, τα νέα προϊόντα αλλά και την διαθεσιμότητα της κάθε αποθήκης.

EDI & Ηλεκτρονική ανταλλαγή παραστατικών

Η χρήση ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των συνεργατών μας με την χρήση του προτύπου EDI υποστηρίζεται για όλα τα μηνύματα (υποδοχή παραγγελιών, αποστολή παραστατικών πωλήσεων και αξιοποίησης τιμοκαταλόγων) και από όλους τους παρόχους που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Εξοπλισμός & Υποδομές

Η εταιρία διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ οι εφαρμογές εκτελούνται σε εικονικούς εξυπηρετητές (virtual servers). Το ενσύρματο δίκτυο Η/Υ υποστηρίζει υψηλές ταχύτητες και ακολουθεί τα τελευταία πρότυπα. Αποτελείται από σύγχρονο ενεργό εξοπλισμό και περιλαμβάνει σύμφωνα με τις ανάγκες τμήματα χαλκού και οπτικών ινών. Το ασύρματο δίκτυο είναι σχεδιασμένο να καλύπτει συνολικά τις εγκαταστάσεις για επικοινωνία Η/Υ, κινητών τηλεφώνων και εξοπλισμού αποθήκης, ενώ υποστηρίζει τα τελευταία πρωτόκολλα επικοινωνίας για μεγαλύτερη ασφάλεια. Η διασύνδεση με το διαδίκτυο  υλοποιείται με υψηλής ταχύτητας γραμμή επικοινωνίας (200mbps) και backup(60mbps).

πατήστε enter για να αναζητήσετε