Η Εταιρεία

Η ETAIΡΕΙΑ

Πιστοποήσεις & Πολιτικές

Η ΑΤΛΑΝΤΑ διατηρεί τα πρότυπα ποιότητας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, με συνεχή αξιολόγηση , εκπαίδευση και επενδύσεις, ώστε να επιτυγχάνει την βέλτιστη ποιότητα υπηρεσιών. Με τις πολιτικές που υιοθετεί, δεσμεύεται να διατηρεί και να προωθεί τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα.

Πιστοποιήσεις:

ISO 22000:2005 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας

ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 14001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος

OHSAS 18001 / ISO 45001: 2018 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

01

Πιστοποίηση ISO 14001:2015

02

Πιστοποίηση ISO 22000:2018

03

Πιστοποίηση ISO 45001:2018

04

Πιστοποίηση ISO 9001:2015
πατήστε enter για να αναζητήσετε