Αγγελίες

Αγγελία Για Εργάτη Αποθήκης

25 Ιανουαρίου 2022

H Ατλάντα Α.Ε., εταιρία αντιπροσώπευσης και διανομής επώνυμων προϊόντων στον κλάδο των FMCG, αναζητά, για την κεντρική αποθήκη της στην Παιανία:

Εργάτης Αποθήκης (κωδ.: WHWOR0122)

Περιγραφή θέσης:

· Φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων

· Προετοιμασία Παραγγελιών

· Πραγματοποίηση εργασιών καθαριότητας αποθήκης

Προφίλ υποψηφίου:

· Σχετική Προϋπηρεσία θα συνεκτιμηθεί

· Ικανότητα Τήρησης κανόνων και διαδικασιών

· Υπευθυνότητα, ομαδικότητα, συνέπεια, καλή επικοινωνία, ακρίβεια επιθυμητές δεξιότητες

· Δυνατότητα εργασιών σε βάρδιες (Δευτ-Παρ.)

Παροχές Εταιρίας

Πλήρες πακέτο αποδοχών
Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλυψη
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, των οποίων το προφίλ συνδυάζεται με τις προδιαγραφές της θέσης, παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης.

Οι υποψήφιοι που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης θα λάβουν ενημέρωση, ώστε να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση, Αορίστου Χρόνου

Παρατηρήσεις σχετικά με τον COVID-19:
Τηρούνται όλα τα μέτρα και η νομοθεσία αναφορικά με τον Sars cov-2

πατήστε enter για να αναζητήσετε