Αγγελίες

Αγγελία για τεχνικό δικτύων και υπολογιστών

13 Νοεμβρίου 2023

Η Εταιρία
Η ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε. αντιπροσωπεύει και διανέμει εκλεκτά προϊόντα κορυφαίων εγχώριων και διεθνών εταιρειών στην ελληνική αγορά, από το 1965. Πάγια φιλοσοφία της εταιρείας αποτελεί η ποιοτική επιλογή προϊόντων, η μέγιστη εξυπηρέτηση των πελατών και οι σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες.
Το εξειδικευμένο προσωπικό, το άρτια οργανωμένο δίκτυο διανομής καθώς και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις συντελούν καθοριστικά στην επιτυχημένη και μακροχρόνια παρουσία της εταιρίας στην αγορά.

H Ατλάντα Α.E., αναζητά να προσλάβει για το τμήμα Πληροφορικής, 1 άτομο στη θέση:
Τεχνικός Δικτύων & Υπολογιστών (Network & Applications Support) (NTSP1123)
Η θέση αναφέρεται στον System Administrator

Αρμοδιότητες Θέσης:
· Εγκατάσταση και υποστήριξη υπολογιστών και εφαρμογών (κεντρικά και ανά θέση εργασίας / user)
· Τεχνική υποστήριξη έδρας και υποκαταστημάτων της εταιρίας
· Υποστήριξη στη διαχείριση του δικτύου της εταιρείας
· Έλεγχος και ανάπτυξη της δικτυακής υποδομής, την υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση τους σχετικά
με την βελτίωση των συστημάτων και των διαδικασιών

Προφίλ Υποψηφίου:
· Απόφοιτη/ος σχολών Τεχνολογιών Πληροφοριακών Συστημάτων
· Καλή γνώση Windows
· Γνώση Windows Server & Active Directory
· Βασικές γνώσεις hardware Η/Υ και περιφερειακών
· Γνώση στην διαχείριση συσκευών δικτύου (CISCO Firewall, switches, routers, access points)
· Γνώση εφαρμογών MS Office
· Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
· Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου
· Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

Επιθυμητή:
· Γνώση διαχείρισης βάσεων δεδομένων MS SQL
· Γνώση χρήσης λογισμικού αντιγράφων ασφαλείας VEEM
· Εμπειρία υποστήριξης Linux
· Γνώση χρήσης περιβάλλοντος εικονικών υπολογιστών με λογισμικό VMware
· Γνώση σε IP τηλεφωνία (CISCO call manager).

Δεξιότητες:
· Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας με χρήστες όλων των ιεραρχικών βαθμίδων της εταιρείας
· Οργανωτικότητα, συνέπεια στην εργασία και δυνατότητα τήρησης προθεσμιών
· Σύνταξη αναφορών και δημιουργία υλικού τεκμηρίωσης των σχετικών καθηκόντων
· Συμμόρφωση με υιοθετημένες πολιτικές ασφαλείας.

Παροχές Εταιρίας
· Ετήσιο bonus απόδοσης (συναρτήσει εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων)
· Μηνιαία έξοδα κίνησης
· Συμμετοχή σε ομαδικό ασφαλιστήριο Ζωής και Υγείας
· Σταθερό πενθήμερο ωράριο εργασίας

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση, Αορίστου Χρόνου

πατήστε enter για να αναζητήσετε