Αλκαλικές

Duracell Ultra Power Alkaline AAA/4

Duracell Ultra Power Alkaline AAA/4
ΜΕΓΕΘΟΣ: AAA/1.5V
ΚΩΔΙΚΟΣ: 790031
Αλκαλική μπαταρία, 4 τεμάχια.
10 TEM./KIB.

Duracell Ultra Power Alkaline AA/4

Duracell Ultra Power Alkaline AA/4
ΜΕΓΕΘΟΣ: AA/1.5V
ΚΩΔΙΚΟΣ: 790030
Αλκαλική μπαταρία, 4 τεμάχια.
20 ΤΕΜ./ΚΙΒ.

Duracell Simply Alkaline AAA/4

Duracell Simply Alkaline AAA/4
ΜΕΓΕΘΟΣ: ΑΑΑ/1.5V
ΚΩΔΙΚΟΣ: 790001
Αλκαλική μπαταρία, 4 τεμάχια.
10 ΤΕΜ./ΚΙΒ.

Duracell Simply Alkaline AA/4

Duracell Simply Alkaline AA/4
SIZE: AA/1.5V
ΚΩΔΙΚΟΣ: 790000
Αλκαλική μπαταρία, 4 τεμάχια.
20 ΤΕΜ./ΚΙΒ.

Duracell Plus Power Alkaline AAA/4

Duracell Plus Power Alkaline AAA/4
ΜΕΓΕΘΟΣ: AAA/1.5V
ΚΩΔΙΚΟΣ: 790011
Αλκαλική μπαταρία, 4 τεμάχια.
10 ΤΕΜ./ΚΙΒ.

Duracell Plus Power Alkaline AAA/8

Duracell Plus Power Alkaline AAA/8
ΜΕΓΕΘΟΣ: AAA/1.5V
ΚΩΔΙΚΟΣ: 790027
Αλκαλική μπαταρία, 8 τεμάχια.
10 ΤΕΜ./ΚΙΒ.

Duracell Plus Power Alkaline AA/8

Duracell Plus Power Alkaline AA/8
ΜΕΓΕΘΟΣ: AA/1.5V
ΚΩΔΙΚΟΣ: 790026
Αλκαλική μπαταρία, 8 τεμάχια.
12 ΤΕΜ./ΚΙΒ.

Duracell Plus Power Alkaline AA/4

Duracell Plus Power Alkaline AA/4
ΜΕΓΕΘΟΣ: AA/1.5V
ΚΩΔΙΚΟΣ: 790010
Αλκαλική μπαταρία, 4 τεμάχια.
20 ΤΕΜ./ΚΙΒ.

Duracell Plus Power Alkaline C/2

Duracell Plus Power Alkaline C/2
ΜΕΓΕΘΟΣ: C/1.5V
ΚΩΔΙΚΟΣ: 790012
Αλκαλική μπαταρία, 2 τεμάχια.
10 ΤΕΜ./ΚΙΒ.

Duracell Plus Power Alkaline D/2

Duracell Plus Power Alkaline D/2
ΜΕΓΕΘΟΣ: D/1.5V
ΚΩΔΙΚΟΣ: 790013
Αλκαλική μπαταρία, 2 τεμάχια.
10 ΤΕΜ./ΚΙΒ.

Duracell Plus Power Alkaline 9V/1

Duracell Plus Power Alkaline 9V/1
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9V
ΚΩΔΙΚΟΣ: 790014
Αλκαλική μπαταρία, 1 τεμάχιο.
10 ΤΕΜ./ΚΙΒ.